Klinik öncesi araştırma işbirliklerinden son aşama geliştirme ve ticarileştirmeye kadar, ana terapi alanlarımızda araştırma ve geliştirme yeteneklerimizin kalitesini, etkililiğini ve üretkenliğini artırmaya yönelik en son teknolojilere sahip üreticilerle çalışıyoruz.

En iyi bilime erişmek, yeniliği teşvik etmek ve karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları hedefleyen yeni ilaçların sunumunu hızlandırmak için akademi, akran şirketler, biyoteknoloji şirketleri, bilimsel kuruluşlar ve hasta grupları ile işbirliği yapıyoruz.

Orthogen İlaç’ın topluma olan taahhüdünün bir parçası olarak, sağlığı, tedaviye erişimi ve sağlık hizmeti ekosistemlerini iyileştirmeye çalışan paydaş kuruluşları destekliyoruz. Hedefimiz tıpta yeniliği teşvik etmek, yenilikçi ürünlerimize erişimi artırarak ana tedavi alanlarımızda temel varlıklarımızı güçlendirmektir.

Toplum sağlığının iyileştirilmesine destek ve ortak değerlerin üretilmesine paydaşlarımızla birlikte katkıda bulunmak sürdürülebilir bir şirket olma misyonumuzun bir parçasıdır. Hastaların menfaatlerini kendi menfaatimizin önüne koyarak uzun vadede sağlıkta güvenilir bir paydaş olmak ve terapi alanlarımızda liderlik tüm çalışanlarımızla kilitlendiğimiz vizyonumuzdur.