Eksozom ExoWell 5 Ml

ExoWell; cilt gençleştirme / hücre yenilenmesinde rol oynayan hücresel ve biyokimyasal olayları düzenleyebilme kapasitesine sahip, çok sayıda büyüme faktörü içeren ve yeni doğan göbek bağı dokusundan elde edilen mezenkimal kök hücrelerin (MKH) kültür ortamından özel işlemlerle saflaştırılarak elde edilen protein kesecikleridir.

Açıklama

İçerik

Nasıl Kullanılır ?

Eksozom Nasıl Üretilir? Eksozomlar, cGMP koşullarına uygun olarak tüm kalite kontrol işlemlerinden geçirildikten sonra Stembio Laboratuvarına kabul edilen yeni doğan göbek bağından elde edilirler. Dokudan ayrıştırılan mezenkimal kök hücreler özel kültür kaplarında hücrelere özgü besiyeri ile birlikte çoğaltılırlar. Çoğaltılan hücrelerin kültür ortamından ölü hücre artıkları uzaklaştırılır. Ön işlem basamaklarından sonra ultra santrifüj kullanılarak yüksek hızda döndürme ile eksozomların izolasyonu sağlanır. Elde edilen eksozomlar kalite kontrol testlerinden geçtikten sonra ürün kullanıma hazır haline getirilir ve uygun koşullarda saklanır.

Eksozom Exowell 5Ml sadece hekimler tarafından klinik ortamda uygulanır.